Naar de navigatie

Aanbevelingen herbestemming kerken en kerklocaties aan lokale overheden en kerkelijke bestuurders

De zes aanbevelingen in deze publicatie zijn tot stand gekomen tijdens een intensief onderzoekstraject naar de praktijk van herbestemming van kerkgebouwen in de afgelopen 38 jaar. Dit onderzoekstraject Herbestemming kerken en kerklocaties. Een inventarisatie vanaf 1970 is uitgevoerd in opdracht van de Bisdommen van Haarlem en Rotterdam, in samenwerking met Projectbureau Belvedere.

Auteur(s): 
Bisdom van Haarlem, het Bisdom Rotterdam en Projectbureau Belvedere
Uitgever: 
Bisdom van Haarlem, het Bisdom Rotterdam en Projectbureau Belvedere
Jaar van uitgifte: 
2008