Naar de navigatie

Gemeente Amsterdam

Naam regeling:Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
Subsidie: Nader te bepalen door de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam stimuleert (grootschalige) herbestemmingsprojecten. Hiervoor heeft de gemeente geen actieve regeling, echter maakt zij gebruik van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, de zogenaamde ISV gelden.  In het kader van het ISV kan tot en met 2013 een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming van monumenten en beeldbepalende panden worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Monumenten & Archeologie (020 251 4900).