Naar de navigatie

Gemeente Utrecht

Naam regeling:Subsidieregeling voor instandhouding van kerkgebouwen in Utrecht
Subsidie: Het subsidie plafond is 140.000 EUR per jaar

In de gemeente Utrecht wordt specifiek aandacht besteed aan herbestemming van religieus erfgoed. Deze maakt het mogelijk voorzieningen te subsidiëren die een breder gebruik van de gebouwen mogelijk maken. Daarmee kan de exploitatie van het gebouw worden verbeterd. Ook kan nu het onderzoek naar zogenaamd nevengebruik en naar herbestemming in het geval van verlies van de oorspronkelijke functie worden gesubsidieerd.

Regeling: Bekijk informatie over de regeling op de website van de gemeente Utrecht
Subsidie:laagrente lening

Voor eigenaren van een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand dat een kenmerkend onderdeel vormt van een beschermd stadsgezicht in de gemeente Utrecht is deze regeling bestemd. De regeling geldt dus niet voor rijksmonumenteigenaren. Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht op de site van de gemeente Utrecht en op de site van het Nationaal Restauratiefonds.