Naar de navigatie

Regio Haaglanden

Samenwerkingspartners:Fonds1818
 Prins Bernhard Cultuurfonds
 Nationaal Restauratiefonds
Naam regeling:MonumentenFonds 1818
RegelingEen laagrentende lening van maximaal € 200.000,00. 
Links:Monumentenfonds 1818
 Informatie over Monumentenfonds 1818 op de website van het Nationaal Restauratiefonds

Alleen monumenten die (deels) een nieuwe bestemming krijgen komen in aanmerking voor een lening uit het MonumentenFonds 1818. De volgende criteria gelden:

  1. Het gebouw is een gemeentelijk monument. Bij kerkgebouwen mag het ook om rijksmonumenten gaan.
  2. Het monument krijgt een nieuwe of nevenbestemming.
  3. Het monument is, ten minste een deel van de tijd, openbaar toegankelijk.
  4. Aan de neven- of herbestemming ligt een plan ten grondslag. In dit plan is aandacht voor de duurzame aspecten van de restauratie.