Naar de navigatie

Tussentijd Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft in het projectplan Tussentijd, onderdeel van het Gelders Klimaatprogramma, het idee voor een energie-/klimaatfabriek in een voormalig ROC geopperd. Het instrument dat ingezet wordt is tijdelijk gebruik. Doelstelling is naast een klimaatbestendige stad een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het binnenstedelijk gebied zodat er een aantrekkelijk woon-werkklimaat voor jonge mensen gecreëerd kan worden. Het ontwikkelingsconcept Tussentijd wil een tempoversnelling brengen in de gewenste ontwikkelingen. Leegstand en braakliggende terreinen in de stad werken vervuiling, verrommeling, illegaal parkeren en dergelijke in de hand.

Door stagnatie in de vastgoedsector als gevolg van de economische crisis is er een stagnatie in de definitieve herontwikkeling te verwachten. De gemeente wil in de tussentijd niet afwachten. Zij gaat de mogelijkheden onderzoeken om het voormalige ROC-terrein te transformeren in een klimaatfabriek dat niet alleen voorziet in de eigen energiebehoefte maar ook voor een surplus productie zorgt.