Naar de navigatie

Projecten

U heeft gefilterd op: financiering, nederlands, internationaal.

24 resultaten.

Carré de Bruin, Maastricht

De monumentale halve carréhoeve uit de 18e eeuw, bestaande uit een boerenwoonhuis en stallencomplex, is herbestemd tot drie woningen. De ontwikkeling heeft plaatsgevonden op basis van particulier initiatief, Tom Frantzen was naast architect ook de ontwikkelaar en belegger van het project. Lees meer ›

Daniëlskerk, Nijmegen

Een actiegroep weet sloop van de Daniëlskerk tegen te gaan. Plannen voor nieuwe villa's zijn dan van de baan, De Daniël krijgt een maatschappelijke functie als thuis voor gehandicapte jongeren die er vrijwel zelfstandig leven. Verder komt er een dagverblijf voor kinderen die zijn aangewezen op meer hulp en hulpmiddelen. In de grote centrale ruimte kunnen buurtactiviteiten plaatsvinden. Lees meer ›

Erve Oostermaet, Lettele

Erve Oostermaet stamt uit 1924. Het was oorspronkelijk een landgoed met een jachtterrein. Stichting IJsellandschap zocht als eigenaar van de opstallen naar nieuwe mogelijkheden om landelijke huisvesting aan te bieden voor verstandelijk gehandicapten. De boerderij is inmiddels getransformeerd en er zijn twee nieuwe houten woonschuren gebouwd. Het complex voorziet in twaalf studio’s en voorzieningen voor gemeenschappelijke activiteiten. Lees meer ›

Industriegebouw Goudsesingel, Rotterdam

In de oorlog was er in Rotterdam gebrek aan bedrijfspanden, met name bedrijfsruimtes voor kleine bedrijven. De gemeente Rotterdam en de Kamer van Koophandel stimuleerden - naar Brits en Amerikaans voorbeeld - het bouwen van collectieve huisvesting voor bedrijven. Op verschillende plekken in de stad verschenen industriegebouwen. Eén van deze gebouwen staat nu op de Goudsesingel. Lees meer ›

Kloosterkazerne, Breda

De Kloosterkazerne is een rijksmonument met een chique uitstraling in het centrum van Breda. In de 17de eeuw vertrok de laatste kloosterorde, tussen 1814 en 1975 was het gebouw in gebruik als kazerne. In 1995 is de Oostvleugel gesloopt en op die plek is het Chassé Theater gebouwd. In 1998 heeft de gemeente het overige deel in de markt gezet. Holland Casino heeft de Kloosterkazerne gekocht en gerestaureerd. In juni 2003 is het casino geopend. Lees meer ›

Kornputkazerne, Steenwijk

De Johan van den Kornputkazerne uit 1938 is een beeldbepalend gebouwencomplex in Steenwijk. De Duitsers waren tijdens de oorlogsjaren de eerste gebruikers van de kazerne. Eind jaren '90 stootte het ministerie van Defensie de kazerne af. Daarna zijn de ruimtes in gebruik geweest als asielzoekerscentrum. Omnia Wonen heeft de voormalige legeringsgebouwen herbestemd tot woningen voor autistische jongeren. Lees meer ›

Laboratoriumschool, Delft

Het Laboratorium voor Technische Physica der Technische Hoogeschool Delft, de huidige TU Delft, werd tussen 1917 en 1930 gebouwd. Toen de TU verhuisde verdwenen de studenten en nam DUWO het pand over. In de afgelopen jaren was het in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. En nu zijn de studenten weer terug. Na een grote verbouwing is het gebouw veranderd in een studentencomplex met 95 zelfstandige woningen en vier bedrijfsruimten. Lees meer ›

Leerlooierij Driesen, Dongen

De leder- en schoenindustrie speelt in de geschiedenis van het Brabantse Dongen een belangrijke rol. Tot 2003 was leerlooierij Driesen, een markant gebouw in hartje Dongen, nog in gebruik. De fabriek is opgetrokken uit baksteen met houten vloeren en beschoten kap. Karakteristiek zijn de ventilatieluiken die werden gebruikt om de huiden te drogen. BOEi heeft het gebouw in 2005 aangekocht en herbestemd tot 4 maisonnettes en 4 starterswoningen. Lees meer ›

Manege, Leeuwarden

De Manege in Leeuwarden (1853) was het onderdeel van de Frederik Hendrikkazerne waar de cavalerie leerde paardrijden. Het monumentale complex stond lange tijd te verpieteren als opslagruimte. In 2006 verbouwde OSG Piter Jelles, dat vlakbij het hoofdgebouw heeft, de manege om tot dependance van de school. De Manege is genomineerd voor de nationale scholenbouwprijs en de architectuurprijs. Lees meer ›

Klooster Mariënburg, religieus erfgoed, herbestemming

Mariënburg, 's-Hertogenbosch

Klooster Mariënburg, gebouwd in 1899 en uitgebreid in 1928, is opgetrokken in een neogotische stijl. Aan het klooster waren de Kweekschool, de Huishoudschool en de Industrieschool verbonden. De Zusters gaven hier les tot 1999, waarna de Zusterorde samen met de gemeente en de architect het herbestemmingsplan ontwikkelde. In 2006 zijn de woningen in het klooster opgeleverd, de oude kloostertuin is ingericht als openbaar park. Lees meer ›

NJ Menko, Enschede

Het katoenpakhuis uit 1923 van textielfabriek NJ Menko overleefde als één van de weinige fabrieken in Roombeek de vuurwerkramp van 13 mei 2000. In 2008 werd het gerenoveerd en uitgebouwd. In het gebouw zijn nu appartementen, winkels en een basisschool gerealiseerd. Lees meer ›

OLV Onbevlekt Ontvangen, Arnhem

De Onze-Lieve-Vrouwekerk uit 1911 is een beeldbepalend gebouw in de Sint Marten wijk, een volksbuurt in Arnhem. In 1995 werd de laatste kerkdienst gehouden, waarna de kerk werd gebruikt voor kunstactiviteiten en handenarbeid. De gemeente zocht naar een nieuwe bestemming, anders zou de kerk niet behouden kunnen worden. Woningstichting Portaal heeft toen het plan opgevat om huurwoningen in de kerk te bouwen. In april 2001 was het project klaar. Lees meer ›

Ons Gebouw, Hilversum

Aan de kop van de Oude Haven in Hilversum staat sinds 1932 een prominent gebouw dat bekend staat als 'Ons Gebouw'. In 2007 heeft wooncorporatie Dudok Wonen het gebouw gekocht, het stond toen al enkele jaren leeg. Dudok Wonen heeft dit bijzondere culturele erfgoed zoveel mogelijk in oude glorie hersteld. Er zijn achttien studio's in gemaakt en onder de noemer 'geWoon op jezelf' wonen er jongeren met een beperking. Lees meer ›

Oude postkantoor, Nijmegen

In 1907 gaf de rijksoverheid opdracht tot de bouw van een nieuw hoofdpostkantoor in Nijmegen. Architect was een leerling van rijksbouwmeester P.H.J. Cuypers, die met zijn 'postkantorengotiek' decennia lang het gezicht van de posterijen bepaalde. Tot in de jaren '80 van de vorige eeuw is het gebouw gebruikt als postkantoor. In 2010 is het oude postkantoor herontwikkeld tot een supermarkt, winkels en huurappartementen. Lees meer ›

Scholtengoed Boeijink, Huppel

Scholtengoed Boeijink is een rijksmonumentaal boerderijcomplex dat dateert uit 1764. Scholtengoederen zijn kenmerkend voor de omgeving. In 2001 werd scholtengoed Boeijink door de laatste bewoners aan Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen nagelaten. De historische boerderij en de schuren zijn getransformeerd tot zorgwoningen. Het erf en de boomgaard met traditionele rassen zijn in ere hersteld. Lees meer ›

Silo Weijers, Deventer

Na de ontmanteling van de vestingwerken in Deventer verrees er aan de zuidkant van de middeleeuwse stad een nieuw industriegebied. De firma Weijers liet hier in 1899 een graanopslag bouwen, later uitgebreid met een magazijn. Deze twee markante bouwwerken hebben sinds 2005 een nieuwe functie: de silo dient als gemeentelijk en provinciaal depot voor archeologische bouwvondsten, in het magazijn zijn kantoorruimtes gerealiseerd. Lees meer ›

ENCI Cementfabriek Maastricht

Aan de voet van de Sint Pietersberg ten zuiden van Maastricht ligt de ENCI Cementfabriek uit 1927. Het verpakkingsgebouw is een ontwerp van de Heerlense architect Frits Peutz en werd gebouwd in de jaren '20 van de vorige eeuw. Het gebouw is opgetrokken in vakwerkbouw van beton en baksteen. Tegenwoordig is het gebouw een plek waar culturele en economische functies aan creatief ondernemerschap worden gekoppeld. Lees meer ›

De noordvleugel met weerspiegeling van de brandweerkazerne © L. Brokers

IJzergieterij Stork in Hengelo

In een herstructureringsgebied in Hengelo realiseerde het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) van Twente een nieuw gebouw rond de werkhal van de voormalige ijzergieterij Stork, een gemeentelijk monument. De enorme, bijna kathedrale hal geeft het nieuwe onderwijscomplex een 'ziel' en maakt dat leerlingen en docenten zich kunnen identificeren met deze plek. Door de hal in te richten als openbare ruimte is het gebouw stevig verankerd in de stad. Lees meer ›

Leerlooierij Heerenveen

In 1836 begon Lambertus Feits een leerlooierij aan de westzijde van de Molenwijk. De gemeente en de Heerenveense corporaties stelden een plan op voor het revitaliseren van het gebied waartoe ook de leerlooierij behoort. De gemeente wil de leerlooierij graag behouden omdat het een van de laatste originele bedrijfsgebouwen is uit de geschiedenis in Heerenveen. Het complex aan de Molenwijk biedt tegenwoordig onderdak aan allerlei bedrijfjes. Lees meer ›

Locomotiefremise Bad Nieuweschans

De Oude Remise uit 1876 is een voormalige locomotiefloods van de Staatsspoorwegen in Bad Nieuweschans. In 1996 werd het gebouw opgenomen in een reeks van industriële monumenten in de provincie Groningen. De Oude Remise herbergt ondermeer een koffieschenkerij, de Stichting Bruisend Bad Nieuweschans, een toeristisch informatiepunt, een kunstencentrum en museum De Graanrepubliek gevestigd. Lees meer ›

Paardentramremise Amsterdam

Aan de Overtoom 373 bevindt zich de oudst bewaard gebleven paardentramremise van Nederland. Het betreft een ontwerp uit 1876 van architect A.L. van Gendt. Het complex bestond oorspronkelijk uit een kantoorgebouw, paardenstallen met smederij en een tramwagengarage. Na jarenlange leegstand, vanaf 1985, is uiteindelijk in 2003 met restauratie en nieuwbouw gestart. In de gebouwen aan de Overtoom zijn woningen en winkels gekomen. Lees meer ›

Rohm & Haas, Amersfoort

De oude zeepfabriek Rohm & Haas is onderdeel van het Oliemolenkwartier in Amersfoort, een wijk die transformeert tot een bruisend en inspirerend deel van de binnenstad. Tot eind vorige eeuw werden in dit monument zeep en aanverwante producten gemaakt. Daarna bood het onderdak aan kunstenaars. BOEi, de kunstenaars en ZEEP Architecten ontwikkelden een plan om de voormalige fabriek een nieuwe bestemming te geven en het monument zo te behouden. Lees meer ›

St. Jan in Roosendaal

De St. Jan heeft een rijk verleden en markeert het historisch hart van Roosendaal. De kruisvormige kerk in zogenaamde Waterstaatstijl is tussen 1836 en 1839 gebouwd op de fundamenten van een kapel uit de 13de eeuw. Het karakteristieke interieur van de St. Jan, waaronder de barokke altaren en het orgel, zijn zeer waardevol. De St. Jan is nu verhuurd aan een cateraar die de voormalige kerk exploiteert als evenementenlocatie. Lees meer ›

Watertoren Soest

De voormalige watertoren aan de Oranjelaan in Soest stamt uit 1931 en is een rijksmonument. Het is ontworpen door de bekende architect H.F. Mertens in zakelijk expressionistische stijl die wordt gekenmerkt door heldere vormen en een sobere detaillering. Lees meer ›

Inhoud syndiceren