Naar de navigatie

Projecten

U heeft gefilterd op: zorg, nederlands, internationaal.

15 resultaten.

Daniëlskerk, Nijmegen

Een actiegroep weet sloop van de Daniëlskerk tegen te gaan. Plannen voor nieuwe villa's zijn dan van de baan, De Daniël krijgt een maatschappelijke functie als thuis voor gehandicapte jongeren die er vrijwel zelfstandig leven. Verder komt er een dagverblijf voor kinderen die zijn aangewezen op meer hulp en hulpmiddelen. In de grote centrale ruimte kunnen buurtactiviteiten plaatsvinden. Lees meer ›

Erve Oostermaet, Lettele

Erve Oostermaet stamt uit 1924. Het was oorspronkelijk een landgoed met een jachtterrein. Stichting IJsellandschap zocht als eigenaar van de opstallen naar nieuwe mogelijkheden om landelijke huisvesting aan te bieden voor verstandelijk gehandicapten. De boerderij is inmiddels getransformeerd en er zijn twee nieuwe houten woonschuren gebouwd. Het complex voorziet in twaalf studio’s en voorzieningen voor gemeenschappelijke activiteiten. Lees meer ›

Erve Woldhuis, Hengelo

Erve Woldhuis beslaat twee hectare grond op het grote landgoed Twickel. Toen de laatste pachter erve Woldhuis verliet, is de boederij een periode antikraak bewoond. Stichting RIBO nam het initiatief de boerderij en bijgebouwen nieuw leven in te blazen. Het erf is opnieuw ingericht, de Twickelboerderij biedt nu huisvesting aan mensen met een licht verstandelijke beperking en de schuur en stallen zijn in gebruik als kantoor, werkplaats en depot. Lees meer ›

Huis te Lande, Rijswijk

Het acht verdiepingen hoge kantoor met zijn architectuur van beton en glas is bij oplevering een opvallend element te midden van de portiekwoningen in het centrum van Rijswijk. Na veertig jaar is het beeld echter vertrouwd. Het kantoor gaat wel detoneren als de gebruiker, het ministerie van VROM, verhuist en de eigenaar geen andere huurders kan vinden. Het betonskelet blijkt echter genoeg ruimte te bieden voor mensen met een forse rolstoel. Lees meer ›

Huize Lidwina te Schijndel

In het volledig gerenoveerde complex Huize Lidwina zijn 24 huurwoningen opgenomen en in de kapel een woonservicezone en gemeenschapsruimten, waaronder een multifunctionele ruimte voor ouderenorganisaties, buurt- en wijkverenigingen en de biljartclub. In het kloosterdeel, achter de kapel, is een dagbesteding van zorginstelling Dichterbij gehuisvest. Naast herontwikkeling van het bestaande Huize Lidwina is ook voorzien in nieuwbouw van 62 woningen. Lees meer ›

Museum Hermitage Amsterdam in voormalig verzorgingstehuis Amstelhof

Museum Hermitage, Amsterdam

Amstelhof, na ruim 300 jaar bejaardenhuis geweest te zijn, opende in februari 2004 zijn deuren als Hermitage aan de Amstel, met een beperkte accommodatie. In 2009 is deze uitgebreid en beslaat nu het hele gebouw. Een afgesloten en in zichzelf gekeerd gebouw is een nieuw leven begonnen als uitnodigend, publiek domein gewijd aan kunst en cultuur. Naast beeldende kunst biedt dit Russische cultuurcentrum onderdak aan o.a. congressen en concerten. Lees meer ›

De Regenboog, Rotterdam

Palliatief centrum De Regenboog in Rotterdam

Aanpassing, renovatie en uitbreiding van historische villa tot huisvesting voor palliatieve zorg met zes plaatsen en algemene ruimten. De Regenboog maakt deel uit van verpleeghuis Pniël aan de Oudedijk in Rotterdam Kralingen. Lees meer ›

Overzicht van het complex na de verbouwing © H. Binet

Sint Jozefklooster, Deventer

Een katholiek klooster uit de jaren ’50 werd door One Architecture op 'protestantse' wijze getransformeerd tot gezondheidscentrum. Met enerzijds radicale, anderzijds historiserende ingrepen is de oorspronkelijke architectuur zichtbaar gemaakt en versterkt. De architect was niet alleen ontwerper, maar ontwikkelde een complete business case; dankzij de integrale aanpak kon het gebouw op een rendabele manier herontwikkeld, en aldus behouden blijven. Lees meer ›

Zorgboerderij De Hulst

Zorgboerderij De Hulst, Oterleek

Het erf van stolpboerderij De Hulst, aan de rand van de Schermer, nabij Oterleek, huisvest woongroepen voor ouderen met dementie. De beeldbepalende bestaande historische stolpboerderij is gerestaureerd, samen met twee bestaande schuren. Drie nieuwe schuren zijn aan het erf toegevoegd. De Hulst opende haar deuren half oktober 2011. Lees meer ›

Zorgboerderij De Vier Heeren

De transformatie van een historische boerderij, die al langere tijd leeg stond en in vervallen staat verkeerde, tot een woonzorgboerderij voor twee woongroepen. Lees meer ›

De huidige situatie na de herbestemming © M. van der Burg - primabeeld

De DoggeRIJ

LEVS architecten transformeerde een stolpboerderij op de zuidgrens van Den Helder tot een justitiële jongereninrichting. Van de in erbarmelijke staat verkerende boerderij kon uiteindelijk alleen de houten hoofddraagconstructie gered worden van de sloop; deze draagt nu een nieuwe stolp met moderne elementen. Dankzij deze herbestemming bleef niet alleen het beeldbepalende silhouet van het gebouw behouden, maar ook de functie van het boerenbedrijf. Lees meer ›

Gezondheidscentrum in Heilig Hartkerk te Roosendaal

De Heilig Hartkerk in de wijk Kalsdonk (Roosendaal) heeft een nieuwe functie gekregen als gezondheidscentrum. Door de herbestemming als gezondheidscentrum is het rijksmonument behouden als centrum van de wijk. Aan het exterieur is weinig veranderd, maar in het interieur is een modern gezondheidscentrum verrezen met behoud van authentieke elementen. Lees meer ›

Paardentramremise Amsterdam

Aan de Overtoom 373 bevindt zich de oudst bewaard gebleven paardentramremise van Nederland. Het betreft een ontwerp uit 1876 van architect A.L. van Gendt. Het complex bestond oorspronkelijk uit een kantoorgebouw, paardenstallen met smederij en een tramwagengarage. Na jarenlange leegstand, vanaf 1985, is uiteindelijk in 2003 met restauratie en nieuwbouw gestart. In de gebouwen aan de Overtoom zijn woningen en winkels gekomen. Lees meer ›

Gezondheidscentrum H. Leonarduskerk Helmond

Restauratie en herinrichting van de voormalige H. Leonarduskerk tot eerstelijns zorgvoorziening. De strenge kerkruimte is omgebouwd tot een 'healing environment', ook voor bezoekers die niets met het Christelijke geloof hebben. In het gezondheidscentrum zijn een huisartsenpraktijk, een apotheek, praktijken voor fysiotherapie en psychologie en een reizigersadviescentrum gevestigd. Het priesterkoor biedt ruimte aan symposia en lezingen. Lees meer ›

Appartementen Vermeerlaan, Hilversum

Transformatie Vermeerschool in Hilversum

De Vermeerschool is in 1921 gebouwd. Sinds het gebouw in 1999 is komen leeg te staan, zijn scenario’s onderzocht voor behoud van het gebouw ten behoeve van een woonbestemming. In opdracht van Woningcorporatie De Alliantie in Hilversum is door Wessel de Jonge architecten een plan uitgewerkt voor 16 appartementen met een bovengemiddeld voorzieningenniveau voor senioren. Lees meer ›

Inhoud syndiceren