Naar de navigatie

Overzicht

U heeft gefilterd op: nederlands.

31-40 van 215 resultaten.

Erve Oostermaet, Lettele

Erve Oostermaet stamt uit 1924. Het was oorspronkelijk een landgoed met een jachtterrein. Stichting IJsellandschap zocht als eigenaar van de opstallen naar nieuwe mogelijkheden om landelijke huisvesting aan te bieden voor verstandelijk gehandicapten. De boerderij is inmiddels getransformeerd en er zijn twee nieuwe houten woonschuren gebouwd. Het complex voorziet in twaalf studio’s en voorzieningen voor gemeenschappelijke activiteiten. Lees meer ›

Erve Woldhuis, Hengelo

Erve Woldhuis beslaat twee hectare grond op het grote landgoed Twickel. Toen de laatste pachter erve Woldhuis verliet, is de boederij een periode antikraak bewoond. Stichting RIBO nam het initiatief de boerderij en bijgebouwen nieuw leven in te blazen. Het erf is opnieuw ingericht, de Twickelboerderij biedt nu huisvesting aan mensen met een licht verstandelijke beperking en de schuur en stallen zijn in gebruik als kantoor, werkplaats en depot. Lees meer ›

Gasfabriek Meppel (© René de Wit)

Gasfabriek Meppel

De Gasfabriek was een uitgeleefd en afgedankt gebouw. De nieuwe doelstelling van de Gasfabriek was om huisvesting te bieden aan startende ondernemers in een creatieve kenniseconomie. De herbestemming van de karakteristieke Gasfabriek heeft ervoor gezorgd dat een stukje historie weer zichtbaar is in Meppel. Daarnaast is het nu een creatieve en dynamische plek die op veel mensen en bedrijven een bijzondere aantrekkingskracht heeft. Lees meer ›

Gashouder, Dedemsvaart

Na de introductie van aardgas zijn de meeste gashouders in Nederland tegen de vlakte gegaan. Die in Dedemsvaart werd echter in 1987 voor één gulden gekocht door de gemeente Avereest en daarmee voor sloop behoed. De Historische Vereniging Avereest riep een stichting in het leven om een nieuwe bestemming voor de gashouder te vinden. En met succes: de gerestaureerde, verbouwde gashouder biedt nu plaats aan culturele en educatieve activiteiten. Lees meer ›

Kerkstraat 10 Sliedrecht [Hans Philips Architect BNA]

GEB-kantoor met schakelruimte, Sliedrecht

Het voormalig GEB-hoofdkantoor met schakelruimte in Sliedrecht is verbouwd tot modern kantoor. Het betreft een gemeentelijk monument van bijna 100 jaar oud met gevels in de stijl van de Amsterdamse school. Lees meer ›

Gemeentewerf, Hilversum

Spil Games kocht in 2012 de voormalige gemeentewerf Hilversum van de gemeente. In datzelfde jaar zijn de eerste twee panden getransformeerd. De industriële panden op het 1,8 hectare grote terrein worden de komende jaren getransformeerd. In 2030 zal de voormalige gemeentewerf aan de Mussenstraat het imago hebben van het ‘Media Nest’. Lees meer ›

Gevel Gerardus Majellakerk

Gerardus Majellakerk, Amsterdam

Herbestemming heeft de toekomst. Deze uitspraak is volledig van toepassing op de Gerardus Majellakerk. Na de verbouwing en herbestemming van 1992 krijgt in 2011/2012 de Gerardus Majellakerk in Amsterdam Oost opnieuw een andere bestemming. Het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho) neemt de plaats in van Aletta (voormalig IIAV). Lees meer ›

Historische foto van de Graansilo

Graansilo's, Amsterdam

De bakstenen en betonnen graansilo's, op een strekdam in het IJ, zijn bijzondere bouwwerken. In 1995 bepaalde de gemeente Amsterdam dat beide silo's behouden moesten blijven. De voormalige opslagplaatsen voor graan zijn getransformeerd tot woningen. Lees meer ›

Groot Handelsgebouw historische toestand

Groot HandelsGebouw

Toen het centrum van Rotterdam in 1953 nog een grotendeels kale vlakte was, stond het Groot Handelsgebouw er al. Een onwaarschijnlijk groot gebouw voor die tijd, een trots baken van de naoorlogse wederopbouw. In loop van de jaren verandert het karakter van het gebouw, met name in de laatste decennia van de vorige eeuw. De groothandel vertrekt naar bedrijventerreinen aan de rand van de stad en de dienstverlenende sector groeit gestaag. Het gebouw vraagt om structurele ingrepen om het geschikt te maken voor toekomstig gebruik van kantoorruimten. Die opdracht heeft bureau Van Stigt in de periode 2002-2005 gerealiseerd door de aanwezige kwaliteiten die het gebouw al in zich had weer zichtbaar te maken, in combinatie met alle hoogwaardige technische kwaliteiten waar dit bedrijfsverzamelgebouw voor de toekomst aan moet voldoen. In 2009 kreeg het Groothandelsgebouw als eerste monument een groen A-label toegekend. Lees meer ›

Hasseltse kerk, Tilburg

Met respect voor de monumentale en architectonische kwaliteiten is, als een bootje in de fles, binnen het kerkgebouw een nieuw eigentijds wijkcentrum in vijf bouwlagen gerealiseerd. Alle nieuwe vertrekken zijn ondergebracht in een aantal 'dozen', soms over meerdere bouwlagen, die zoveel mogelijk vrij blijven van wanden, kolommen en gewelven. De invulling van het monumentale gebouw is hiermee omkeerbaar. Lees meer ›

Inhoud syndiceren